הרשות לרשותך - דרכי התקשרות
המסלול המקוצר בהוצאה לפועל
מסלול מזונות
05 אפריל 2016
"יותר גברים חייבים מנשים ביחס לחלקם באוכלוסייה; מרבית החייבים הם בקבוצת הגיל 35-64 אשר נחשבת שכבת גיל העובדת וכ-87% מהם שכירים" מנהל הרשות יציג את ממצאי המחקר מחר בכנס לשכת עורכי הדין באילת
20 מרץ 2016
"כיום נעשה שימוש מופרז ובלתי מרוסן בפקודת המיסים גבייה על ידי גופי שלטון" רשות האכיפה והגבייה ערוכה לטפל בגבייה עבור רובם הגדול של הגופים
03 אפריל 2016
המרכז לגביית קנסות מעדכן בהודעת SMS חייבים בעת הטלת עיקול צד ג' על נכסיהם
17 מרץ 2016
אתמול, 16.3.16, החליט לראשונה רשם ההוצאה לפועל, עוזי מאיר, לשכת תל אביב, ליתן צו הפטר מחובות בהתאם לתיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל (הפטר לחייב מוגבל באמצעים).
הרשות ב-online
בדיקה במרשם חייבים מוגבלים
בדיקה במרשם משתמטים
בדיקה באגר שיקים שלא נפדו
תשלום קנסות ואגרות
כדאי שתגיעו מוכנים ללשכות הוצאה לפועל
הנחיות להגשת בקשות
טפסים
דרכי הפניה בהתאם לנושא המבוקש
להוצאה לפועל
למרכז לגביית קנסות